LISTA COEFICIENȚILOR DE CALCUL AI PRODUCȚIEI STANDARD
PENTRU SECTORUL VEGETAL ȘI ZOOTEHNIC
AFERENȚI DESTINATARILOR FINALI AI INSTRUMENTELOR FINANCIARE

LISTA COEFICIENŢILOR DE CALCUL AI PRODUCŢIEI STANDARD PENTRU SECTORUL ZOOTEHNIC

Coduri EUROSTAT Denumire specii animale SO 2013 euro/cap Număr capete SO activitate existentă Total capete animale în urma realizării investiţiei 1* SO în urma realizării investiţiei 1*
0 1 2 3 4 5 6
C_1 Ecvidee 1404.31
C_2_1 Bovine sub 1 an - total 216.38
C_2_2 Bovine sub 2 ani - masculi 344.40
C_2_3 Bovine sub 2 ani - femele 341.49
C_2_4 Bovine de 2 ani și peste - masculi 817.88
C_2_5 Bovine de 2 ani și peste - female (juninci pentru îngrășat, juninci pentru reproducție) 801.38
C_2_6 Vaci, bivolite pentru lapte 1200.46
C_2_99 Bovine de 2 ani și peste - alte vaci 515.85
C_3_1_1 Oi - mioare montate - oi de un an sau mai mult, destinate reproducerii, oile reformate care urmează să fete 54.91
C_3_1_99 Oi - alte oi: miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmează a fi îngrașate în vederea sacrificării 26.72
C_3_2_1 Capre – capre montate - capre montate femele destinate reproducerii, capre reformate care urmează să fete 112.98
C_3_2_99 Capre – alte capre: iezi, țapi, capre reformate destinate sacrificării 39.67
C_4_1_1 Porcine - tineret porcin sub 20 kg 33.36
C_4_1_2 Porcine - scroafe pentru reproducție peste 50 kg 262.55
C_4_1_99 Porcine - alte porcine: porci la îngrășat, vieri, scroafe destinate sacrificării 388.08
C_5_1 Pui pentru carne * 473.59
C_5_2 Gaini ouătoare * 2156.00
C_5_3_1 Curcani și curci * 4205.56
C_5_3_2 Rațe * 2824.99
C_5_3_3 Gâște * 3602.66
C_5_3_4 Struți * 30083.50
C_5_3_99 Alte păsări: bibilici, porumbei, potârnichi, fazani, prepelițe * 900.34
C_6 Iepuri (femele iepuri) 13.91
C_7 Familii de albine 59.62
TOTAL zootehnic 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00

Detalii
1* Coloanele 5 si 6 se completeaza doar pentru investitiile noi (start-up-uri)
* Valoarea SO se referă la 100 capete